De Bommelstee

Activiteiten

Het bestuur van de Stichting  De Bommelstee organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de inwoners van Den Bommel. Met het doel de onderlinge band te onderhouden en te versterken.

Activiteiten in Bommelstee

– Yoga op maandagmiddag 13.30 uur
– Klaverjassen op dinsdagmiddag 13:00 uur
– BBB bij Catherina op dinsdagavonden
– Adolfskoor repetitie 1x per 2 weken op woensdagavond
– Breicafe op laatste woensdagavond van de maand
– Repetitie van Sir Oliversband op donderdagavonden

Overige activiteiten

– Verjaardagsfeesten of Jubilea,
– Er is  een verjaardagarrangement met een special tarief.

Burger informatieavonden, georganiseerd door gemeente en /of de Dorpsraad Den Bommel, vinden regelmatig plaats om inwoners van Den Bommel te horen over ontwikkelingen die van belang zijn voor de leefomgeving en het woongenot.

Kijk ook eens op onze facebookpagina.

Verenigingen

Een aantal (sport)verenigingen hebben in De Bommelstee hun vaste standplaats :
de muziekvereniging, OKK- gymnastiek & volleybal, en jongeren voetbal voor de allerkleinsten (in de winterperiode).

Wilt u informatie over organiseren van een activiteit in De Bommelstee (individueel of in groeps- of verenigingsverband): neem contact op met de beheerder