De Bommelstee

Over de stichting

 

 


Wim de Roon
voorzitter
06-12790969

 


Marlies Knoop

penningmeester,
06-46445494

 

Annelie Kornet
secretaris
info@debommelstee.nl
06-12883235

 


Lieke Thijssen

bestuurslid
06-53422812

 


Jack v. Kouteren
bestuurslid
06-22440633

 

 

 

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen: zij worden benoemd voor een termijn van ongeveer vier jaar. De insteek is om zo neutraal mogelijke bestuurders te kiezen. Hierna kunnen zij zich nogmaals herkiesbaar stellen. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.

Voor de dagelijkse exploitatie ontvangt de Stichting een bescheiden bijdrage. Dit is echter veel te weinig om op jaarbasis een aantal activiteiten te kunnen ontwikkelen voor de dorpelingen. De Bommelstee is dus voor het voortbestaan geheel afhankelijk van een gezonde exploitatie. Naast inkomsten uit verhuur zijn sponsorbijdragen van harte welkom.

Meer weten over sponsormogelijkheden? De voorzitter van de Stichting De Bommelstee vertelt u er graag meer over.