De Bommelstee

Over de stichting


Wim de Roon
voorzitter
06-12790969

 


Marlies Knoop

penningmeester,
06-46445494


Annelie Kornet

secretaris
info@debommelstee.nl
06-12883235


Lieke Thijssen
bestuurslid
06-53422812


Jack v Kouteren
bestuurslid
06-22440633


Aletta de Blok
beheerder
06-51690960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen: zij worden benoemd voor een termijn van ongeveer vier jaar. De insteek is om zo neutraal mogelijke bestuurders te kiezen. Hierna kunnen zij zich nogmaals herkiesbaar stellen. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.

Voor de dagelijkse exploitatie ontvangt de Stichting een bescheiden bijdrage. Dit is echter veel te weinig om op jaarbasis een aantal activiteiten te kunnen ontwikkelen voor de dorpelingen. De Bommelstee is dus voor het voortbestaan geheel afhankelijk van een gezonde exploitatie. Naast inkomsten uit verhuur zijn sponsorbijdragen van harte welkom.

Meer weten over sponsormogelijkheden? De voorzitter van de Stichting De Bommelstee vertelt u er graag meer over.